21.02.2022

информация за гласуване на избиратели под карантина или изолация

На интеренет страницата на ЦИК е достъпно електронно заявление за гласуване на избиратели в частичните избори за кмет на кметство с. Илийно на 27 февруари 2022 година, поставени под задължителна карантина или изолация. За подаване на електронно заявление за гласуване не е необходим електронен подпис.

линк към страницата на ЦИК - https://qvote.cik.bg/chmi27.02.2022/ 

 

 

 

17.02.2022

информация от МВР

Сектор "Български документи за самоличност" при ОДМВР-Търговище ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на частичните местни избори за Кмет на кметство с.Илийно на 27 февруари 2022 година. Допълнителна информация може да се намери на следния адрес- https://cik.is-bg.net/upload/176078/informaciq-mvr.pdf

11.02.2022

Заседание на ОИК-Омуртаг

ОИК-Омуртаг на 11.02.2022 г. от 16,30 часа ще проведе заседание в Заседателна зала на община Омуртаг.

31.01.2022

Заседание на ОИК-Омуртаг

На 01.02.2022 година от 17,00 ч. в Заседателна зала на община Омуртаг ще се проведе заседание на ОИК-Омуртаг.

26.01.2022

Заседание на ОИК

На 26.01.2022 година от 14,00 часа в Заседателна зала ще се проведе заседание на ОИК-Омуртаг.

18.01.2022

Заседание на ОИК-Омуртаг

На 27.01.2022 година от 17,00 часа в Заседателна зала на община Омуртаг ще се проведе заседание на ОИК-Омуртаг.

18.01.2022

Срок за регистрация в ОИК на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети и кандидатски листи за участие в частичен избор за кмет на кметство Илийно, община Омуртаг, област Търговище

        1. Срок за регистрация в ОИК на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове, както следва:

        1.1. ОИК-Омуртаг започва да приема документи за регистрация на партиите, коалициите, местните коалиции , инициативните комитети от 9,00 ч. до 17,00 ч. на 23.01.2022год. в сградата на общинска администрация Омуртаг,с административен адрес: ул.Ал.Стамболийски №2А, етаж трети.

       1.2. Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети е 17,00ч. на 27.01.2022г.

 1. Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидатските листи за кмет на кметство с.Илийно е 17,00ч. на 01.02.2022г.
26.02.2022

Заседание на ОИК

На 26.02.2022 година от 16,00 часа ще се проведе заседание на ОИК-Омуртаг.

27.01.2022

Заседание на ОИК-Омуртаг

На 27.01.2022 година от 17,00 часа в Заседателна зала на община Омуртаг ще се проведе заседание на ОИК-Омуртаг.

18.01.2022

РЕШЕНИЕ № 1072-МИ от 18 януари 2022 г. на ЦИК-София

ОТНОСНО: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 27 февруари 2022 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 463 и чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия Р Е Ш И:

 При произвеждане на частичните избори за кметове на 27 февруари 2022 г. се прилагат изборните книжа за произвеждане на нови и частични избори и изброените по-долу решения на ЦИК, с изключение на посочените в тях дати. При прилагането на решенията се съобразяват вида на избора, сроковете и датите, посочени в хронограмата за изборите, приета с Решение № 1065-МИ от 21.12.2021 г. на ЦИК, както следва:

 1. Решение № 62 от 4 април 2019 г. относно реда за разглеждане на жалби и сигнали, подадени до районната избирателна комисия, общинската избирателна комисия и Централната избирателна комисия.
 2. Решение № 570-МИ от 26 юли 2019 г. относно единната номерация на избирателните секции в Република България за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 3. Решение № 571-МИ от 26 юли 2019 г. относно определянето и обявяването на номерата на изборните райони в общината.
 4. Решение № 579-МИ от 30 юли 2019 г. относно определяне на вида, цвета и размера на чувалите (торбите), в които се поставят за съхранение изборните книжа и материали, и вида и размера на кутиите за поставяне на отрязъците с номерата на бюлетините при гласуването в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 5. Решение № 607-МИ от 14 август 2019 г. относно утвърждаване на образци на указателни табели и табла за ОИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 6. Решение № 608-МИ от 14 август 2019 г. относно утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 7. Решение № 618-МИ от 15 август 2019 г. относно реквизити и начин на защита на печатите на общинските, секционните и подвижните секционни избирателни комисии.
 8. Решение № 627-МИ от 19 август 2019 г. относно указание към избирателите и кандидатите относно изискването за уседналост в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 9. Решение № 794-МИ от 27 август 2019 относно условията и реда за провеждане на предизборна агитация в изборите за общинските съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 10. Решение № 795-МИ от 27 август 2019 г. относно условията и реда за финансиране на предизборната кампания в изборите за общински съветници и за кметове насрочени на 27 октомври 2019 г.
 11. Решение № 796-МИ от 27 август 2019 г. относно приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 27 октомври 2019 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания.
 12. Решение № 849-МИ от 28 август 2019 г. относно приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до общинските избирателни комисии и решенията по тях, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията им.
 13. Решение № 952-МИ от 3 септември 2019 г. относно условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., изменено и допълнено с Решение № 211-МИ от 10 юни 2021 г. на ЦИК.
 14. Решение № 966-МИ от 5 септември 2019 г., изменено с Решение № 1099-МИ от 13 септември 2019 г. относно определяне на реда за проверка на кандидатите, предложени от партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 15. Решение № 1080-МИ от 12 септември 2019 г. относно условията и реда за участие на застъпници на кандидатски листи и представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., изменено и допълнено с Решение № 212-МИ от 10 юни 2021 г. на ЦИК.
 16. Решение № г. относно процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на кандидатите на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК, в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 17. Решение № 1097-МИ от 13 септември 2019 г. относно процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 27 октомври 2019 г.
 18. Решение № г. относно гласуване на избиратели със служебно заличени, непълни или т.нар. „сгрешени адреси“ в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 19. Решение № 1180-МИ от 24 септември 2019 г. относно реда за предаване от СИК/ПСИК на ОИК на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 20. Решение № 1359-МИ от 10 октомври 2019 г. относно отпечатване на избирателните списъци за втори тур на изборите за кметове на 3 ноември 2019 г.
 21. Решение № 1360-МИ от 10 октомври 2019 г. относно заличаване на регистрация на кандидатите.
 22. Решение № г. относно определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., включително решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 ИК.
 23. Решение № 1690-МИ от 26 ноември 2019 г. относно унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини (резерв) и формуляри на изборни книжа от изборите на 27 октомври 2019 г.
 24. Решение № 1823 г. относно осъществяване на контрол от ЦИК при отпечатването на хартиените бюлетини при произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове.
 25. Решение № 1824-МИ от 9 юни 2020 г. относно условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове и възлагане на отпечатването на бюлетините на кметовете на общини.
 26. Решение № 1833-МИ от 7 юли 2020 г. относно утвърждаване образци на изборни книжа за произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и за кметове, изменено с Решение № 1928-МИ от 14 януари 2021 г., Решение № 22-МИ от 16 май 2021 г. относно утвърждаване на образец на изборна книга за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове и Решение № 30-МИ от 18 май 2021 г. относно изменение на изборни книжа, утвърдени с Решение № 1833-МИ от 7 юли 2020 г., изменени с Решение № 1928-МИ от 14 януари 2021 г. на ЦИК.
 27. Решение № 1835-МИ от 14 юли 2020 г. относно процедура за определяне чрез жребий на поредните номера на партиите и коалициите от ЦИК в бюлетините за гласуване в нови избори за общински съветници и за кметове и частични избори за кметове.
 28. Решение № 1837-МИ от 14 юли 2020 г. относно съставяне, обявяване, поправка и отпечатване на избирателните списъци при произвеждането на нови и частични избори за общински съветници и за кметове.
 29. Решение № 1839-МИ от 16 юли 2020 г. относно реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите за участие в нови и частични избори.
 30. Решение № 1840-МИ от 16 юли 2020 г. относно определяне формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в нови и частични избори.
 31. Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. относно допускане и регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в нови и частични избори.
 32. Решение № 1842-МИ от 16 юли 2020 г. относно извършване на допитвания до общественото мнение, социологически проучвания и проучвания „на изхода“ в изборния ден и регистрация на организациите, които ги извършват при произвеждане на нови и частични избори.
 33. Решение № 1844-МИ от 21 юли 2020 г. относно регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в нови и частични избори.
 34. Решение № 1845-МИ от 21 юли 2020 г. относно регистрация на инициативни комитети в ОИК за участие в нови и частични избори.
 35. Решение № 1846 г. относно регистрация на кандидатите за кметове за участие в нови и частични избори.
 36. Решение № 1850-МИ от 30 юли 2020 г. относно проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за кметове, издигнати от инициативни комитети, за участие в нови и частични избори.
 37. Решение № 1851-МИ от 30 юли 2020 г. относно гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в нови и частични избори.
 38. Решение № 1853-МИ от 4 август 2020 г. относно подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на регистри за публикуване от общинските избирателни комисии (ОИК) при произвеждане на нови и частични избори.
 39. Решение № 1867-МИ от 12 август 2020 г. относно определяне формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в нови и частични избори.
 40. Решение № 1871-МИ от 20 август 2020 г. относно определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги и изготвяне на избирателни списъци за нови и частични избори.
 41. Решение № 117-МИ от 25 май 2021 г. относно реда за образуване на секции за гласуване с подвижна избирателна кутия в нови и частични избори.
 42. Решение № 283-МИ от 22 юни 2021 г. относно реда за опаковане и предаване на изборните книжа и материали от СИК на ОИК и на общинската администрация от нови и частични избори и тяхното съхраняване.
 43. Решение № 301-МИ от 24 юни 2021 г. относно приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в частични избори при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване.
 44. Решение № 302-МИ от 24 юни 2021 г. относно приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в частични избори при гласуване с хартиени бюлетини.
 45. Решение № 484-МИ от 29 юли 2021 г. относно определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частичните избори за кметове на 3 октомври 2021 г.
 46. Решение № 503-МИ от 24 август 2021 г. относно жребий при попълване съставите на СИК.
 47. Решение № 525-МИ от 3 септември 2021 г. относно видеозаснемане и видеоизлъчване в реално време при установяване на резултатите от частичните избори за кметове на 3 октомври 2021 г.
 48. Решение № 529-МИ от 10 септември 2021 г. относно определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 октомври 2021 г.

 

Председател: Камелия Нейкова

Зам.-председател: Димитър Димитров

18.01.2022

Правила за произвеждане на частични местни избори по реда на ИК

Изборен кодекс

Untitled Document

         Чл. 464. При произвеждане на частични избори за кмет се прилагат разпоредбите на кодекса със следните изключения:

 

1. извършената в Централната избирателна комисия регистрация на партии и коалиции за участие в общите избори за общински съветници и кметове запазва действието си; за да може да участват в частичните избори, партиите и коалициите подават заявление в Централната избирателна комисия не по-късно от 35 дни преди изборния ден; към заявлението се прилага удостоверение от Сметната палата по чл. 133, ал. 3, т. 6 и чл. 140, ал. 3, т. 1, буква "г" и удостоверение за актуално правно състояние на партиите от Софийския градски съд по чл. 133, ал. 3, т. 1 и чл. 140, ал. 3, т. 1, буква "а"; когато една или повече партии излязат от коалицията, тя запазва регистрацията си, ако в нея са останали поне две партии; партиите, излезли от коалицията, може да участват на изборите самостоятелно;

 

2. партиите и коалициите, променили лицата, оправомощени да ги представляват, или регистрирали други промени в устава си или решението за създаване на коалицията, имащи отношение към изборите, уведомяват за тези промени Централната избирателна комисия и представят предвидените в чл. 133, ал. 3, т. 1, 2, 7, 8 и 9 или в чл. 140, ал. 3, т. 1, 2, 3, 7 – 9 документи в срока по т. 1;

 

3. нерегистрираните за участие в общите избори за общински съветници и кметове партии и коалиции се регистрират в Централната избирателна комисия не по-късно от 35 дни преди изборния ден; към заявлението се прилагат документите по чл. 133, ал. 3 или чл. 140, ал. 3;

 

4. регистрацията на партиите и коалициите по т. 3 или чл. 469, ал. 4 за участие в частичен или нов избор, произведен след общите избори за общински съветници и кметове, запазва действието си за всеки следващ частичен или нов избор; за допускане за участие във всеки следващ частичен избор се прилагат изискванията на т. 1, 2 и т. 5 – 13;

 

5. партиите и коалициите, които ще участват в частичните избори, се регистрират в общинската избирателна комисия не по-късно от 30 дни преди изборния ден;

 

6. кандидатите се регистрират в общинската избирателна комисия не по-късно от 25 дни преди изборния ден и се обявяват не по-късно от 20 дни преди изборния ден;

 

7. избирателните секции се образуват не по-късно от 35 дни преди изборния ден;

 

8. избирателните списъци се обявяват не по-късно от 20 дни преди изборния ден;

 

9. общинската избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии не по-късно от 25 дни преди изборния ден по предложение на кмета на общината, направено по реда на чл. 89 – 92, не по-късно от 27 дни преди изборния ден;

 

10. предизборната кампания се открива 20 дни преди изборния ден;

 

11. разходите по организационно-техническата подготовка и обезпечаването на частичните избори, включително с техника и консумативи, са за сметка на общинския бюджет;

 

12. възнагражденията на членовете на общинската избирателна комисия и на членовете на секционните избирателни комисии се определят с методиката по чл. 57, ал. 1, т. 7;

 

13. сроковете, предвидени в кодекса, свързани с подготовката и произвеждането на изборите, се прилагат съответно на сроковете, посочени в т. 1 – 12.

 

 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 46-ЧМИ / 27.02.2022

  относно: обявяване на избран кмет в частичните местни избори за кмет на кметство с.Илийно на 27 февруари 2022 година

 • № 45-ЧМИ / 26.02.2022

  относно: определяне на член на ОИК за предаване на председателя на СИК бюлетините и другите изборни книжа и материали в частичните местни избори за кмет на кметство с.Илийно на 27 февруари 2022 година.

 • № 44-ЧМИ / 26.02.2022

  относно: регистрация на застъпник по заявление от ПП ГЕРБ в частичните местни избори за кмет на кметство с.Илийно на 27 февруари 2022 година.

всички решения