Общинска избирателна комисия Омуртаг


РЕШЕНИЕ
№ 160
Омуртаг, 23.07.2021

ОТНОСНО: Разглеждане на подадено до ОИК-Омуртаг уведомление за прекратяване на пълномощията на Кмет на с.Церовище

В деловодството на Община Омуртаг, която поддържа специалния регистър на ОИК-Омуртаг (за срока на мандата й) постъпи заявление с вх.№ 92-00-107 /21.07.2021 г. от инж.Ешреф Хасанов Ешрефов- Кмет на община Омуртаг относно предоставяне на информация за настъпили обстоятелства, изискващи прекратяване на пълномощията на Кмета на с.Церовище – Муса Мехмедов Дурльов на осн. чл.42, ал.1, т.13 от ЗМСМА (при смърт). Представени са писмени доказателства, удостоверяващи обстоятелствата.

 

Предвид гореизложената фактическа и правна обстановка,

На осн. чл.458, ал.1 от Изборния кодекс във вр. с чл.42, ал.1, т.13 от ЗМСМА и чл.42, ал.4 от ЗМСМА, ОИК-Омуртаг

 РЕШИ:

1.Прекратява предсрочно пълномощията на Кмета на с.Церовище – Муса Мехмедов Дурльов, ЕГН: 550811****.

 

На осн. чл.463, ал.3 от Изборния кодекс Решението на общинската избирателна комисия да  се изпрати на Централната избирателна комисия в тридневен срок от приемането му заедно с документа, установяващ основанието за предсрочното прекратяване на пълномощията на кмет.

Решението подлежи на обжалване пред съответния административен съд в седемдневен срок от обявяването му, съгласно чл.459, ал.1 от Изборния кодекс.

 

Председател: Мина Илиева Илиева

Секретар: Владислава Пламенова Петрова

* Публикувано на 17.08.2021 в 12:27 часа

Календар

Решения

  • № 161 / 14.09.2021

    относно: Разглеждане на подадено до ОИК-Омуртаг уведомление за прекратяване на пълномощията на Кмет на кметство с.Илийно, община Омуртаг

  • № 160 / 23.07.2021

    относно: Разглеждане на подадено до ОИК-Омуртаг уведомление за прекратяване на пълномощията на Кмет на с.Церовище

  • № 159 / 27.04.2021

    относно: Разглеждане на подадено до ОИК-Омуртаг уведомление за прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в кандидатската листа за общински съветници на партия „ГЕРБ” в изборите за общински съветници на 27.10.2019г.

всички решения