№ 360 / 18.02.2018

ОТНОСНО : Относно: Обявяване на избран за Кмет на Община Омуртаг. На основание чл. 87, ал. 1 т. 26, чл. 452, ал. 2 от ИК, получени данни от протоколите на СИК и получена справка от Информационно обслужване АД

№ 359 / 18.02.2018

ОТНОСНО : Определяне на членове на ОИК Омуртаг за предаване на протоколи и други книжа на Централна избирателна комисия София, на основание 457, ал. 1 и ал. 2 от ИК

№ 358 / 17.02.2018

ОТНОСНО : Регистрация на застъпниик на кандидатска листа за участие в частични избори за кмет на кметство с.Кестеново на 18.02.2018год. , по предложение Халил Басриев упълномощен представител на ПП Движение за права и свободи - ДПС .На основание чл.87, ал.1, т.18 от ИК и Решение № 2113-МИ/11.09.2015г.на ЦИК ,

№ 357 / 17.02.2018

ОТНОСНО : Промяна на състава на СИК от квотата на ПП Движение за права и свободи – ДПС в гр. Омуртаг .На основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 34 и Решение 1984 МИ/НР -08.09.2015 г.на ЦИК

№ 356 / 15.02.2018

ОТНОСНО : Определяне членове на ОИК Омуртаг за отговорници по СИК с. Кестеново

№ 355 / 07.02.2018

ОТНОСНО : Определяне на членове на Общинска избирателна комисия – гр. Омуртаг за приемане на отпечатани бюлетини от” Печатницата на БНБ „ – София

№ 354 / 07.02.2018

ОТНОСНО : Одобряване на графичният файл с образец на бюлетината за Кмет на кметство с. Кестеново за участие в частични избори на 18.02.2018 год.

№ 353 / 24.01.2018

ОТНОСНО : Обявяване на регистрираните кандидати за кмет на кметство с. Кестеново в частични избори насрочени за 18.02.2018 год.

№ 352 / 23.01.2018

ОТНОСНО : Обявяване на резултатите от проведения жребий за определяне на поредните номера на партиите, в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове в частични избори за кметове насрочени за 18.02.2018 год.

№ 351 / 22.01.2018

ОТНОСНО : Назначаване на Секционна избирателна комисия в секция.

№ 350 / 20.01.2018

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа с кандидат Исмаил Хасанов Мехмедов от партия – Движение за права и свободи - ДПС, за участие в частични избори за кмет на кметство с. Кестеново на 18.02.2018 год.,

№ 349 / 19.01.2018

ОТНОСНО : Регистрация на кандидатска листа с кандидат Пакизе Хасанова Мехмедова от партия – ПП ГЕРБ, за участие в частични избори за кмет на кметство с. Кестеново на 18.02.2018 год.,

№ 348 / 17.01.2018

ОТНОСНО : Регистрация на партия ПП ГЕРБ, за участие в частични избори за кмет на кметство с . Кестеново на 18.02.2018 год.

№ 347 / 16.01.2018

ОТНОСНО : Определяне броя на членовете в СИК – с. Кестеново, съобразно броя на избирателите в секцията по чл. 92,ал.4 от ИК и Решение № 1984 МИ/НР – 08.09.2015год. на ЦИК

№ 346 / 16.01.2018

ОТНОСНО : Регистрация на партия Движение за права и свободи - ДПС за участие в частични избори за кмет на кметство с. Кестеново на 18.02.2018 год.

Календар

Решения

  • № 360 / 18.02.2018

    относно: Относно: Обявяване на избран за Кмет на Община Омуртаг. На основание чл. 87, ал. 1 т. 26, чл. 452, ал. 2 от ИК, получени данни от протоколите на СИК и получена справка от Информационно обслужване АД

  • № 359 / 18.02.2018

    относно: Определяне на членове на ОИК Омуртаг за предаване на протоколи и други книжа на Централна избирателна комисия София, на основание 457, ал. 1 и ал. 2 от ИК

  • № 358 / 17.02.2018

    относно: Регистрация на застъпниик на кандидатска листа за участие в частични избори за кмет на кметство с.Кестеново на 18.02.2018год. , по предложение Халил Басриев упълномощен представител на ПП Движение за права и свободи - ДПС .На основание чл.87, ал.1, т.18 от ИК и Решение № 2113-МИ/11.09.2015г.на ЦИК ,

всички решения